woensdag 29 september 2010FILOSOFISCH KOOKBOEK

Wat moet je je voorstellen bij een `filosofisch kookboek'? Zeker als de subtitel luidt: `het is niet wat je denkt'? Een boek met moeilijke gedachtekronkels en navenante recepten? Niets van dit alles! Het
`filosofisch kookboek' van de Zwolse Uitgeverij Dilemma is allerminst een ingewikkeld boek. Het is een praktische leergang van hoe de `kok' met zichzelf en met zijn recepten omgaat. Auteur Dubravka Mihalicek - van Lingen beschrijft haar persoonlijke recepten aan de hand van haar eigen gedachten en levenssituatie.

Het filosofisch kookboek verbindt denken en doen. In negen hoofdstukken vind je de recepten welke in de keuken gemaakt kunnen worden en tegelijk vind je recepten voor de 'innerlijke keuken' die elke mens in zich draagt. Een boek voor de maag en voor de ziel dus.
Dubravka Mihaliček-van Lingen is er in geslaagd een luchtig boek samen te stellen dat tegemoet komt aan ieders creativiteit. Strakke conventies zijn uit den boze, zo ook bij de recepten. Onder unieke titels beschrijven de hoofdstukken elk drie gerechten. Wat bijvoorbeeld te denken van de titel van hoofdstuk 8: ‘Parkeerplaats/Geitenkaas’? Aanvankelijk is de relatie moeilijk te verklaren. Maar dan legt de schrijfster uit dat mensen vaak op een ‘imaginaire parkeerplaats’ vertoeven, waar ze voor hun verdere leven genoegen mee nemen. Maar er zijn ook mensen die de moed hebben een dergelijke ‘parkeerplaats’ te verlaten en er op uitgaan om nieuwe dingen te ontdekken. Zo is het volgens de samenstelster van het ‘filosofisch kookboek’ ook met het bereiden van gerechten. Durf gladgetreden paden te verlaten, maak contact met het onbekende. En dat onbekende is in dit geval geitenkaas. En zie daar, de relatie is gelegd. Dubravka, die in haar beschrijvingen een scheiding aanbrengt tussen ‘denken’ en ‘doen’, verklaart tegelijkertijd op speelse wijze de onlosmakelijke samenhang tussen beide elementen.

Het gemakkelijk te hanteren kookboek geeft een geheel nieuwe kijk op koken. Je kookt zoals je bent, je bent zoals je kookt. En hoe breng je daar verandering in? Gewoon, door zelfonderzoek.En smaken de recepten voor maag en geest naar meer, geen nood. Dubravka Mihaliček-van Lingen werkt reeds aan deel II en III van dit binnenkort te verschijnen basisboek.


Tekst: Marco Louter
Twitter: kookrecensies

ISBN 978-90-78802-08-2
Uitgeverij Dilemma

Geen opmerkingen:

Een reactie posten